Επικοινωνία

Καλωσορίσατε στις Εκπαιδευτικές Πρωτοβουλίες της Ecologico

O παρών ιστότοπος στοχεύει στην υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων σχεδιασμένων για την  υποστήριξη της λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και την προαγωγή της ατομικής ευθύνης προσφέροντας τη δυνατότητα σε παιδιά άλλα και ενήλικες να μετέχουν και να στελεχώνουν διαφορετικές δραστηριότητες...
Καλωσορίσατε στις Εκπαιδευτικές Πρωτοβουλίες της Ecologico Γνωρίστε μας!