Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν ιδέες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εσάς, σε συνεργασία με την Ecologico και στη συνέχεια διατίθεται ένα ποσό που εκτιμάται απαραίτητο για την υλοποίησή τους. Γνωρίζετε κάποια γειτονιά που χρειάζεται βελτίωση; Ένα σχολείο που μπορούμε να βοηθήσουμε; Αποστείλετε τις προτάσεις σας και προτείνετε ένα πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος!

Αν ενδιαφέρεστε να μετάσχετε και να αναλάβετε  κάποια από τις ήδη προσφερόμενες δράσεις δηλώστε συμμετοχή στο αντίστοιχο χωρίο.

Προτεινόμενες δράσεις:

Δράση 1
Ζωγραφίζοντας το σχολείο μου.

Πρόβλημα: Τα σχολεία δεν τα έχουν φτιάξει παιδιά.

Στόχος: Η συμμετοχή των παιδιών στον καλλωπισμό των σχολείων.

Πρόταση: Να ζωγραφίσουμε τους τοίχους των σχολείων με την συμμετοχή των παιδιών.

Πρότζεκτ: Αρχική σχεδίαση εικόνων που θα γεμίσουν με χρώματα τα παιδιά.

Δράση 2
Διαφοροποιημένη ανακύκλωση με οφέλη για το σχολείο.

Πρόβλημα: Οι Έλληνες ουραγοί στην ανακύκλωση.

Στόχος: Τα παιδιά μπορούν να μάθουν στους γονείς την ομορφιά της ανακύκλωσης.

Πρόταση: Δωρεάν παροχή κάδων διαφοροποιημένης ανακύκλωσης. Πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών σε εταιρείες ανακύκλωσης με το ποσό να πιστώνεται στο σχολείο. Διαγωνισμοί ανάμεσα στις τάξεις για την ανάδειξη της τάξης μεγαλύτερης οπαδού της ανακύκλωσης.

Πρότζεκτ: Εύρεση ενδιαφερόμενων σχολείων και τοποθέτηση των κάδων.

Δράση 3
Διευκόλυνση καταγραφής και παρακολούθησης ταμείου συλλόγων.

Πρόβλημα: Οι σύλλογοι έχουν δυσκολία στην καταγραφή εσόδων-εξόδων, δεν υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία και έχουν να διαχειριστούν μεγάλο όγκο χρηματικών συναλλαγών. Έσοδα από τις δράσεις που οργανώνονται, διοργάνωση Bazaar, εξωσχολικές δραστηριότητες, φωτογράφιση. Έξοδα για την διοργάνωση γιορτών.

Στόχος: Μοντελοποίηση τρόπου διαχείρισης για διευκόλυνση της παρακολούθησης του ταμείου με σκοπό να εφαρμοστεί σε όλα τα Ελληνικά σχολεία.

Πρόταση: Δημιουργία ενός Excel που εξυπηρετεί στην καταγραφή εσόδων από τις δραστηριότητες και συμπληρωματικές οδηγίες ορθής χρήσης του.

Συνέχεια: Ευελπιστούμε στη συμμετοχή ατόμων σχετικών ειδικοτήτων (οικονομικά, πληροφοριακά συστήματα κτλ) ώστε να δημιουργηθεί μια βελτιωμένη έκδοση/σύστημα καταγραφής και να κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα σχολεία και συλλόγους.

Πρότζεκτ: Βελτίωση τρόπων καταγραφής και παρακολούθησης ταμείων σχολικών συλλόγων.

Δράση 4
Ενισχύοντας την οικολογική συνείδηση σε παιδιά δημοτικού.

Πρόβλημα: Αυξημένη χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

Στόχος: Η οικολογική συνείδηση να γίνει βίωμα σε παιδάκια και μέσω αυτών να μεταφερθεί και στις οικογένειές τους.

Πρόταση: Δωρεάν διάθεση του πακέτου που περιέχει μια σακούλα πολλαπλών χρήσεων, το καλαμάκι και το παραμύθι και παρουσίαση του προγράμματος σε εκπαιδευτικούς φορείς με δημιουργικό τρόπο. Θα διατεθούν 80 δωρεάν πακέτα σε συλλόγους γονέων σχολείων.

Πρότζεκτ: Οργάνωση της πρώτης σχολικής γιορτής χωρίς την χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

Σε κάποια ημερίδα με θέμα την ανακύκλωση,αυτές θα μοιραστούν στα παιδιά μαζί με εκπαιδευτικό επικοινωνιακό υλικό για την ανακύκλωση και στο τέλος θα γίνει γιορτή “χωρίς πλαστικά” όπου θα ζητηθεί από τα παιδιά να φέρουν αντικείμενα που να αντικαθιστούν τα πλαστικά μιας χρήσης σε πάρτυ, όπως πιάτα, ποτήρια κτλ.

Δράση 5
Εκπαίδευση στους κανόνες υγιεινής.

Πρόβλημα: Υπάρχουν σχολεία που δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στην προσωπική υγιεινή των παιδιών.

Στόχος: Οι γονείς πρέπει να νιώσουν υπεύθυνοι για τους χώρους υγιεινής του σχολείου.

Πρόταση: Η δωρεάν παροχή ντισπένσερ και σαπουνιού.

Πρότζεκτ: Η συλλογή στατιστικών για την κατάσταση των χώρων υγιεινής στα σχολεία ώστε να γίνουν δωρεές στα σχολεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Δράση 6
Χαρτογράφηση των προσβάσιμων από αναπηρικά αμαξίδια πεζοδρομίων του Αιγάλεω.

Πρόβλημα: Παιδεία σημαίνει σεβασμός. Δυστυχώς δεν ξέρουμε, μικροί και μεγάλοι, τι σημαίνει πεζοδρόμιο και διάβαση πεζών. Στοχεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κυρίως των παιδιών σε βασικές έννοιες που όλοι μας αγνοούμε.

Στόχος: Η δημιουργία ψηφιακού χάρτη on-line με τα λιγοστά πεζοδρόμια προσβάσιμα από άτομα με αναπηρία.

Πρόταση: Η χαρτογράφηση να γίνει με την συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και μαθητών. Λήψη στατιστικών για τον σεβασμό των πεζοδρομίων και των διαβάσεων από τους Έλληνες οδηγούς και μη.

Πρότζεκτ: Χαρτογράφηση των πεζοδρομίων του Αιγάλεω που είναι προσβάσιμα από αναπηρικά αμαξίδια και σύνταξη μίας επιστολής που θα απευθυνθεί στο δήμο για την αναφορά του προβλήματος.

 

Ή προτείνετε δικές σας δράσεις!